Walne Zgromadzenia

Działając zgodnie z art. 402(3) §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych APLISENS S.A. informuje, iż ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 11 499 539. Akcje te uprawniają do 11 499 539 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Liczba akcji własnych na dzień 4 stycznia 2023r.: 828 417
Liczba akcji i głosów w Spółce bez uwzględnienia akcji własnych: 10.671.122

Data
Numer
Tytuł
17.05.2024
21/2024
15.05.2024
20/2024
20.09.2023
32/2023
24.05.2023
19/2023
04.01.2023
2/2023
18.05.2022
10/2022
02.06.2021
9/2021
28.05.2020
12/2020
10.01.2020
3/2020
08.05.2019
5/2019
09.05.2018
15/2018
02.05.2017
21/2017
29.12.2016
42/2016
12.05.2016
27/2016
28.04.2015
19/2015
28.05.2014
22/2014
27.02.2014
8/2014
09.05.2013
24/2013
14.12.2012
48/2012
05.05.2012
2/2012
27.04.2012
1/2012
06.05.2011
5/2010
29.10.2010
4/2010
13.05.2010
1/2010
01.07.2009
3/2009
20.05.2009
1/2009