Laboratorium Wzorcujące Aplisens

W Laboratorium Wzorcującym Aplisens wyodrębniono dwie pracownie, w których wykonywane są akredytowane pomiary ciśnień i przepływów cieczy:
• PRACOWNIA CIŚNIEŃ - mieści się w siedzibie Firmy przy ul. Morelowej 7 w Warszawie
• PRACOWNIA PRZEPŁYWÓW - w zakładzie montażowym przepływomierzy przy ul. Hodowlanej 6 w Radomiu.

Certyfikat akredytacji
Laboratorium posiada certyfikat akredytacji laboratorium wzorcującego nr AP 122 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Akredytacja PCA i wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzają wysoką jakość świadczonych przez pracownie usług oraz kompetencje merytoryczne do wykonywania wzorcowań.

Zakres akredytacji
Szczegółowy zakres akredytacji Laboratorium dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji; informację o akredytacji AP 122 można znaleźć również w zakładkach poniżej:

Zakres akredytacji


Zakres akredytacji