Laboratorium

Laboratorium Wzorcujące Aplisens jest komórką macierzystej firmy Aplisens S.A., która od 1992 roku zajmuje się produkcją przetworników ciśnienia i aparatury pomiarowej. Zapewniamy Klientom najwyższą jakość wzorcowania, wykorzystując wysokiej klasy wzorce odniesienia oraz przyrządy pomiarowe. Dzięki opracowanym procedurom i wieloletniemu doświadczeniu nasi Klienci mogą być pewni, iż przeprowadzone wzorcowanie zostało wykonane profesjonalnie, rzetelnie i na najwyższym poziomie, nad którym czuwa fachowy i przygotowany zawodowo personel.

Potwierdzeniem jakości usług Laboratorium Wzorcującego Aplisens jest posiadany od marca 2009 roku certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zgodnie z zakresem akredytacji (AP 122), nasze Laboratorium może świadczyć usługi wzorcowania przetworników ciśnienia / różnicy ciśnień oraz przetworników ciśnienia absolutnego. Do wzorcowania wykorzystywane jest medium gazowe w zakresie do 350 bar (35 MPa).

Laboratorium Wzorcujące Aplisens działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Na wzorcowane przetworniki wystawiane są Świadectwa Wzorcowania zgodne ze wzorem zaakceptowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. W celu zapewnienia spójności pomiarowej, urządzenia poddawane są okresowemu wzorcowaniu w akredytowanych laboratoriach zarówno w Polsce jak i za granicą. Wykonywane w Laboratorium wzorcowania są na bieżąco dokumentowane, dzięki czemu nasi Klienci mają wgląd nie tylko do wyników wzorcowania oraz wykorzystanych wzorców odniesienia, ale także do warunków środowiskowych jakie panowały podczas wzorcowania.

Laboratorium Wzorcujące Aplisens wykonuje wzorcowania zgodnie z podanymi niżej zakresami ciśnienia.

Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj przyrządu pomiarowego
Zakres pomiarowy [kPa]
Zdolność pomiarowa CMC [kPa]
Kategoria laboratorium
Ciśnienie - WZGLĘDNE (CZYNNIK - GAZ)

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA
0...4
4...10
10...25
25...40
40...100
100...160
160..200
200...250
250...600
600...1000
1000...1600
1600...2500
2500...6000
6000...10000
10000...16000
16000...25000
25000...35000
0,0008
0,0022
0,0053
0,0081
0,019
0,025
0,026
0,038
0,086
0,16
0,24
0,38
1
1,5
2,5
3,5
5,3
działające w stałej siedzibie
Ciśnienie - ABSOLUTNE (CZYNNIK - GAZ)

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA
12÷40
40÷100
100÷160
160÷200
200÷250
250÷300
300÷600
600÷1000
1000÷1600
1600÷2500
2500÷6000
6000÷10000
10000÷16000
16000÷25000
25000÷35000
0,035
0,038
0,043
0,046
0,052
0,056
0,1
0,16
0,25
0,39
1,1
1,7
2,6
3,9
5,5
działające w stałej siedzibie

Podane wartości zdolności pomiarowych CMC stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres naszego Laboratorium:
e-mail: laboratorium@aplisens.pl