Inwestycje


Rozbudowa siedziby firmy w Warszawie przy ulicy Morelowej.


W grudniu 2017 roku zakończyła się rozbudowa budynku biurowego w Warszawie przy ulicy Morelowej – dobudowane dwa piętra zajmie m.in. dział badawczo-rozwojowy i dział marketingu.

Zdjęcia z inwestycji
Zakład w Krakowie.


W styczniu 2015 roku Spółka APLISENS S.A. uruchomiła produkcję w nowo wybudowanym budynku w Modlnicy w powiecie krakowskim. Całkowita powierzchnia wynosi około 1350 m². W zakładzie produkowane są czujniki i przetworniki temperatury oraz kryzy i zwężki przeznaczone do pomiaru przepływu. Aktualnie zatrudnienie na koniec listopada wynosi około 30 osób.

Zdjęcia z inwestycji
Fabryka przetworników ciśnienia w Radomiu.


W styczniu 2014 roku Spółka APLISENS S.A. uruchomiła produkcję w nowo wybudowanej fabryce w Radomiu przy ul. Hodowlanej, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, podstrefa Radom. Powierzchnia budynku wynosi około 5600 m². W zakładzie produkowane są inteligentne i analogowe przetworniki ciśnienia oraz sondy do pomiaru głębokości.
Na dzień 30 września 2016 roku, zgodnie z warunkami Zezwolenia nr 213/ APR S.A./2011 z dnia 19 października 2011 roku z późniejszymi zmianami, Spółka poniosła na terenie TSSE wydatki inwestycyjne przekraczające kwotę 29.700 tys. zł i zatrudniała 52 osoby.

Zdjęcia z inwestycji: