Aparatura do pomiaru przepływu

Przepływomierz elektromagnetyczny typu PEM-1000


Zakres średnic czujnika pomiarowego: DN 10...1000 (ANSI 0,5...40")
Maksymalne ciśnienie statyczne 1,6 MPa, 2,5 MPa lub 4 MPa
Błąd podstawowy 0,5%
Sygnał wyjściowy 4 ÷ 20 mA
Wyjście komunikacyjne Modbus RTU / RS485
Atest PZH

Więcej informacji ->

Przepływomierze zwężkowe


Duża dokładność pomiarowa
Możliwość pracy w parametrach nadkrytycznych
Niezawodność działania ze względu na prostą konstrukcję
Instalowanie zwężek w rurociągach o zakresie średnic nominalnych od 50 mm do 1000 mm

Więcej informacji ->

Przetwornik różnicy ciśnień PR-28.Smart z adapterem do pomiaru przepływu


Zakres temperatur mierzonego medium - 25...120°C
Maksymalne ciśnienie statyczne 12 MPa
Maksymalne ciśnienie mierzonego medium 10 MPa
Maksymalny przepływ 280 l/min

Więcej informacji ->