Kontakt

WARSZAWA (GŁÓWNA SIEDZIBA)
APLISENS S.A
ul. Morelowa 7
PL - 03-192 Warszawa
e-mail: aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
BDO 000002296
tel. +48 22 814 07 77
fax. +48 22 814 07 78

ALIOR BANK S.A. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
IBAN ( dla waluty PLN ):
PL 23 2490 0005 0000 4600 2750 7854

IBAN ( dla waluty EUR ):
PL 38 2490 0005 0000 4600 1097 6262

IBAN ( dla waluty USD ):
PL 25 2490 0005 0000 4600 7444 4275

SWIFT ALBPPLPW


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.189.707,40 zł

Dział Marketingu i Obsługi Techniczno-Handlowej:
- doradztwo techniczne
- techniczne uzgodnienia zamówień
- uzgodnienia warunków handlowych
- odpowiedzi na zapytania ofertowe
- uzgodnienia umów, kontraktów, dostaw terminowych

konsultanci: tel. +48 22 814 07 77
wew 132, 137-138, 182, 186
e-mail: marketing@aplisens.pl
Dział Handlowy i Realizacji Sprzedaży:
- potwierdzenia terminów realizacji zamówienia
- uzgodnienia terminów i sposobu wysyłki towarów
- windykacja należności
- uzgodnienia form płatności
- uzgodnienia umów, kontraktów, dostaw terminowych

tel. +48 22 814 07 77 wew 104-106
fax. +48 22 814 07 78
e-mail: handlowy@aplisens.pl
Dział Serwisu:
- obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

tel. +48 22 814 07 77 wew 111
e-mail: serwis@aplisens.pl

KATOWICE
Aplisens S.A.
ul. Jesionowa 22
PL - 40-159 Katowice
tel. +48 32 353 48 88;
tel. kom. +48 692 429 604
fax. +48 32 258 60 62
e-mail: katowice@aplisens.pl
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Aplisens S.A.
ul. Krotoszyńska 35
PL - 63-400 Ostrów
Wielkopolski
tel. +48 62 592 37 50;
tel. +48 62 737 26 13
fax. +48 62 592 37 30
e-mail: ostrow@aplisens.pl
GDAŃSK
Aplisens S.A.
ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
PL - 80-601 Gdańsk
tel. kom. +48 665 560 650
e-mail: gdansk@aplisens.pl

BIURO ZARZĄDU
tel. +48 22 814 07 77 w 127
e-mail: aplisens@aplisens.pl
KONTAKT MEDIA
Grzegorz Grelo
MAKMEDIA Group
e-mail: g.grelo@makmedia.pl