O firmie

Funkcjonująca od 1992 roku Firma APLISENS S.A. jest liderem wśród krajowych dostawców rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Wytwarzane tu wysokiej jakości urządzenia przeznaczone do pomiarów ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, przepływu oraz temperatury znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

W ofercie firmy APLISENS S.A. znajdują się:
• przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień oraz poziomu;
• sondy głębokości i poziomu;
• przepływomierze elektromagnetyczne;
• zwężki pomiarowe;
• czujniki i przetworniki temperatury;
• zawory i osprzęt montażowy;
• mierniki, regulatory i wyświetlacze;
• zasilacze, separatory i przetworniki sygnałów;
• sondy do pomiaru poziomu paliwa w samochodach ciężarowych;
• ustawniki pozycyjne;
• siłowniki elektryczne.

W zlokalizowanej w Warszawie centrali firmy APLISENS S.A. mieści się główny zakład produkcyjny, wytwarzający przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień i hydrostatyczne sondy głębokości. Ponadto funkcjonują jeszcze cztery zakłady wytwórcze:
• w Radomiu - produkujący przepływomierze elektromagnetyczne, przetworniki ciśnienia i sondy głębokości;
• w Ostrowie Wielkopolskim - wytwarzający sondy do pomiaru poziomu paliwa w samochodach ciężarowych, wyświetlacze, mierniki, zasilacze i separatory;
• w Krakowie, gdzie produkowane są czujniki do pomiaru temperatury oraz zwężki pomiarowe;
• w Witebsku na Białorusi, gdzie montowane są analogowe przetworniki ciśnienia.

Firma APLISENS S.A. zapewnia również usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Doświadczony zespół konsultantów technicznych służy swoją wiedzą i doradztwem przy doborze, wdrażaniu i obsłudze oferowanych urządzeń przez Klientów. Rozbudowany dział badawczo-rozwojowy pracuje nad doskonaleniem produktów oraz rozszerzaniem oferty.

W Warszawie funkcjonuje Laboratorium Wzorcujące Aplisens którego uprawnienia są potwierdzone certyfikatem akredytacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Głównym zadaniem Laboratorium jest wzorcowanie przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień, zarówno wytwarzanych w APLISENS S.A. jak i u innych producentów.

O jakości oferowanych produktów świadczą wszystkie niezbędne dla tego typu urządzeń dopuszczenia i certyfikaty, w tym, między innymi: ATEX, SIL, PZH, HART, NACE. Ponadto, dla niektórych urządzeń przeprowadzono certyfikację w kierunku możliwości stosowania ich w technicznych warunkach morskich. Spółka posiada certyfikaty dopuszczające jej wyroby na rynki UE i większości krajów WNP. W ostatnim okresie firma uzyskała certyfikaty umożliwiające instalację swoich urządzeń na terenie USA i Kanady i w perspektywie najbliższych lat planuje zaistnieć na obu tych rynkach. APLISENS S.A. dostarcza swoje produkty do ponad 100 krajów świata, głównie w Europie i Azji.

Od 2019 roku w radomskim oddziale firmy działa stanowisko pomiarowe przepływów, na którym kalibrowane są przede wszystkim przepływomierze produkcji APLISENS z aktualnie realizowanych zamówień. Istnieje również możliwość wzorcowania tam przepływomierzy i wodomierzy pochodzących od innych producentów. LABORATORIUM WZORCUJĄCE APLISENS posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowań przepływomierzy elektromagnetycznych. Planowane jest także uzyskanie dopuszczenia Głównego Urzędu Miar dla powtórnej legalizacji wodomierzy.

Firma ma liczne odziały i przedstawicielstwa techniczno-handlowe w Polsce, w krajach UE i innych