Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

21.03.2024 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.
15.05.2024 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.
29.08.2024 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2024 r.
15.11.2024 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2024 r.

Okresy zamknięte w 2024 roku będą miały miejsce w następujących terminach:

20 lutego – 21 marca 2024 r.; przed publikacją raportu rocznego za rok 2023
15 kwietnia – 15 maja 2024 r.; przed publikacją raportu za I kwartał 2024 r.
30 lipca – 29 sierpnia 2024 r.; przed publikacją raportu za I półrocze 2024 r.
16 października – 15 listopada 2024 r. przed publikacją raportu za III kwartał 2024 r.