Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r.

22.03.2010 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok
06.05.2010 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 rok
23.08.2010 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku
08.11.2010 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku