Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Dzień dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki dnia 5 czerwca 2018 roku ustaliło dzień dywidendy na 5 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2018 roku. Dywidendą objętych zostało 12.592.700 akcji APLISENS S.A., kwota dywidendy to 0,32 zł na jedną akcję.