Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Dzień dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki dnia 25 czerwca 2020 roku ustaliło dzień dywidendy na 23 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2020 roku. Dywidendą objętych jest 11 905 531 akcji Spółki, kwota dywidendy to 0,25 zł na jedną akcję.