Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 r.

24.05.2009 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok
31.08.2009 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku
16.11.2009 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2009 roku