Analiza fizykochemiczna cieczy

Elektrody do pomiaru wartości pH i Redox
EPH-120, EPH-120S i ERDX-120


Pomiary pH wody i ścieków
Pomiary potencjału Redox
Elektrody szklane, żelowe
Zintegrowany czujnik temperatury (EPH-120S)
Rezerwa soli

Więcej informacji ->

Przetwornik/regulator wartości pH, Redox
PMS-500


Możliwość bezpośredniego przełączenia pomiędzy pomiarem pH, Redox lub stężeniem amoniaku
Automatyczna kompensacja temperatury
Wyświetlacz z podświetleniem
Opcja kalibracji zgodnie z mierzoną wilgotnością, kalibracja 1-/2-/3- punktowa
Dziennik kalibracji
Stopień ochrony obudowy IP67

Więcej informacji ->

Optyczny czujnik do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i roztworach wodnych
ST-25


Pomiar zawartości tlenu w wodzie i w ściekach
Wysoka dokładność pomiaru niezależnie od stężenia
Krótki czas odpowiedzi
Współpraca z miernikiem/regulatorem PMS-500RS dostępnym w ofercie Aplisens

Więcej informacji ->

Przetwornik/regulator wartości stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i roztworach wodnych
PMS-500RS


Współpraca z czujnikiem ST-25 do pomiaru stężenia tlenu w roztworach wodnych
Wyświetlanie wartości w jednostkach: mg/l, ppm, % SAT
Wyświetlacz z podświetleniem
Zintegrowane procedury kalibracji 1- i 2- punktowej
Historia kalibracji
Stopień ochrony obudowy IP67

Więcej informacji ->