Pomiary ciśnienia


Laboratorium może świadczyć usługi wzorcowania w dziedzinie ciśnienia dla:
• przetworników ciśnienia
• przetworników różnicy ciśnień
• przetworników ciśnienia absolutnego

Wzorcowania przeprowadzane są w stałej siedzibie na medium gazowym w zakresie do 350 bar (35 MPa).

Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj przyrządu pomiarowego
Zakres pomiarowy
[kPa]
Zdolność pomiarowa CMC
[kPa]
Kategoria laboratorium
Ciśnienie - WZGLĘDNE (CZYNNIK - GAZ)

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA
0...4
4...10
10...25
25...40
40...100
100...160
160..200
200...250
250...600
600...1000
1000...1600
1600...2500
2500...6000
6000...10000
10000...16000
16000...25000
25000...35000
0,0008
0,0022
0,0053
0,0081
0,019
0,025
0,026
0,038
0,086
0,16
0,24
0,38
1
1,5
2,5
3,5
5,3
działające w stałej siedzibie
Ciśnienie - ABSOLUTNE (CZYNNIK - GAZ)

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA
12÷40
40÷100
100÷160
160÷200
200÷250
250÷300
300÷600
600÷1000
1000÷1600
1600÷2500
2500÷6000
6000÷10000
10000÷16000
16000÷25000
25000÷35000
0,035
0,038
0,043
0,046
0,052
0,056
0,1
0,16
0,25
0,39
1,1
1,7
2,6
3,9
5,5
działające w stałej siedzibie

Podane wartości zdolności pomiarowych CMC stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Wszelkie zapytania do Pracowni Ciśnienia prosimy kierować na adres:
e-mail: laboratorium@aplisens.pl