Pomiary przepływów


W Pracowni Przepływów Laboratorium, w zakresie akredytacji, w oparciu o normę PN-EN ISO 4064-2:2017-07 pkt. 7.4., wykonywane są wzorcowania przepływomierzy elektromagnetycznych o średnicach od DN40 do DN350 i strumieniach przepływu od 2,5 do 1600 m3/h.

Pracownia Przepływów, po wykonaniu wzorcowania, wystawia Świadectwo Wzorcowania, zawierające wyniki wzorcowania, oszacowaną niepewność pomiaru i potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej. W zakresie pomiarowym stanowiska, dla strumieni przepływów od 0,05 do 1600 m3/h, wykonywane są kalibracje przepływomierzy i wodomierzy o średnicach od DN10 do DN400.

Pomiary wykonywane są na zautomatyzowanym urządzeniu wykorzystującym przepływ wodny, z kontrolą: ciśnienia i temperatury przepływającego medium. Do wyznaczenia błędów pomiarowych sprawdzanych przepływomierzy wykorzystywane są techniki: wagowa lub objętościowa z ruchomym albo zatrzymanym startem/stopem. Do metody objętościowej wykorzystywane są przepływomierze wzorcowe, a w technice wagowej wagi 600 i 12 000 kg. Wyposażenie pomiarowe stanowiska ma zapewnioną spójność pomiarową z krajowymi wzorcami potwierdzoną świadectwami wzorcowania wydanymi przez akredytowane laboratoria wzorcujące.

Zapytania do Pracowni Przepływów prosimy kierować na adres:
e-mail: laboratorium.przeplywy@aplisens.pl