Walne Zgromadzenia

Działając zgodnie z art. 402(3) §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych APLISENS S.A. informuje, iż ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 12.739.116. Akcje te uprawniają do 12.739.116 głosów na najbliższym walnym zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Data
Numer
Tytuł
11.06.2024
23/2024
17.10.2023
33/2023
20.06.2022
25/2023
31.01.2023
7/2023
21.06.2022
12/2022
29.06.2021
12/2020
25.06.2020
15/2020
25.06.2020
14/2020
06.02.2020
5/2020
04.06.2019
8/2019
05.06.2018
18/2018
30.05.2017
29/2017
25.01.2017
7/2017
08.06.2016
33/2016
26.05.2015
25/2015
24.06.2014
23/2014
26.03.2014
13/2014
05.06.2013
28/2013
10.01.2013
1/2013
30.10.2012
42/2012
30.05.2012
15/2012
03.06.2011
6/2011
22.06.2010
3/2010
01.06.2010
2/2010
31.07.2009
4/2009
25.05.2009
2/2009