o RB-W: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 26 marca 2014 r.
 • Data: 2014-03-26

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 3 zalaczniki
 • Uchwaly_podjete_przez_NWZ_26.03.2014r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_do_Uchwaly_nr_4_Program_Motywacyjny_2011-2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_do_Uchwaly_nr_7_Program_Motywacyjny_2014-2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-03-26
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 26 marca 2014 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 26 marca 2014 r.

  Jednocześnie Zarząd APLISENS S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
  Załączniki
  Plik Opis

  Uchwaly_podjete_przez_NWZ_26.03.2014r..pdf
  Uchwały podjęte przez NWZ APLISENS S.A. w dniu 26.03.2014r.

  Załącznik do Uchwały nr 4 Program Motywacyjny 2011-2013.pdf
  Zalacznik_do_Uchwaly_nr_4_Program_Motywacyjny_2011-2013.pdf
  Załącznik do Uchwały nr 4 NWZ z dnia 26.03.2014r.

  Załącznik do Uchwały nr 7 Program Motywacyjny 2014-2016.pdf
  Zalacznik_do_Uchwaly_nr_7_Program_Motywacyjny_2014-2016.pdf
  Załącznik do Uchwały nr 7 NWZ z dnia 26.03.2014r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-03-26 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2014-03-26 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 26 marca 2014 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2014-03-26
  Rok biezacy 2014
  Numer 13
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.