oRB-W: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 6 lutego 2020 r.

PAP
Data: 2020-02-06

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Uchwaly_NWZ_APLISENS_SA_6_lutego_2020.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Programu_Motywacyjnego_2020-2022_APLISENS_SA_6_lutego_2020.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Statut_APLISENS_SA_6_lutego_2020.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-02-06
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 6 lutego 2020 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 6 lutego 2020 r. _"NWZ"_ oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
  NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad, a wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_NWZ_APLISENS_SA_6_lutego_2020.pdf Uchwały podjęte przez NWZ APLISENS S.A. w dniu 6.02.2020r.
  Regulamin_Programu_Motywacyjnego_2020-2022_APLISENS_SA_6_lutego_2020.pdf Zał. do uchwały nr 4 NWZ APLISENS S.A. z dnia 6.02.2020r. Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022
  Statut_APLISENS_SA_6_lutego_2020.pdf Zał. do uchwały nr 8 NWZ APLISENS S.A. z dnia 6.02.2020r. Statut APLISENS S.A. tekst jednolity

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-02-06 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 6 lutego 2020 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2020-02-06
  Rok biezacy 2020
  Numer 5
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.