oRB-W: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r.

PAP
Data: 2017-01-25

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • Uchwaly_NWZ_APLISENS_SA_25_stycz_2017.doc.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Programu_Motywacyjnego_2017-2019_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Statut_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Rady_Nadzorczej_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-01-25
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _Emitent_ przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r. wraz z załącznikami.

  Jednocześnie Zarząd APLISENS S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od realizacji punktu porządku obrad pt. "6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2015 roku oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku, na rzecz uprawnionych za rok 2015". W ramach tego punktu przewidziane było podjęcie uchwały, stanowiącej, iż "mając na uwadze brak możliwości realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 na rzecz uprawnionych za rok 2015 [...] z uwagi na niewystarczający skup akcji [...] Prezes Zarządu otrzyma liczbę akcji przysługującą mu zgodnie z Programem Motywacyjnym pomniejszoną o liczbę nieskupionych akcji" a "brakujące akcje zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2016".

  Z uwagi na fakt, iż Spółka w dniu 24 stycznia 2017 r. uzyskała z Banku Zachodniego WBK S.A. - Domu Maklerskiego BZ WBK pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. _stanowiącej w szczególności realizację uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom i członkom Zarządu_ informację, iż Akcjonariusze Spółki złożyli oferty sprzedaży na łącznie 327.163 akcje APLISENS S.A. tj. w liczbie wystarczającej na realizację Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 na rzecz uprawnionych za rok 2015, projekt uchwały i realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad stały się bezprzedmiotowe.
  Emitent informuje również, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_NWZ_APLISENS_SA_25_stycz_2017.doc.pdf Uchwały podjęte przez NWZ APLISENS S.A. 25.01.2017
  Regulamin_Programu_Motywacyjnego_2017-2019_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf Zał. do uchwały nr 5 NWZ Regulamin Programu Motywacyjnego 2017-2019
  Statut_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf Zał. do uchwały nr 7 NWZ Jednolity tekst Statutu
  Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf Zał. do uchwały nr 8 NWZ Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  Regulamin_Rady_Nadzorczej_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf Zał.do uchwały nr 9 NWZ Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS.S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-01-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-01-25
  Rok biezacy 2017
  Numer 7
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.