oRB-W: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 8 czerwca 2016 r.

PAP
Data: 2016-06-08

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_APLISENS_8.06.2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Progr._Motywac._APLISENS_S.A._ze_zmianami_z_ZWZ_8czerwca2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 33 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-06-08
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 8 czerwca 2016 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _Emitent_ przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 8 czerwca 2016 r.

  Jednocześnie Zarząd APLISENS S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_APLISENS_8.06.2016.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ APLISENS S.A. w dniu 8.06.2016
  Regulamin_Progr._Motywac._APLISENS_S.A._ze_zmianami_z_ZWZ_8czerwca2016.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego ze zmianami z dnia 8.06.2016

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-06-08 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 8 czerwca 2016 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2016-06-08
  Rok biezacy 2016
  Numer 33
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2016 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.