oRB-W: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 26 maja 2015 r.

PAP
Data: 2015-05-26

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_Aplisens_SA_26_maja_2015_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Progr._Motywac._APLISENS_S.A._uchwalony_26_maja_2015_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-05-26
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 26 maja 2015 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 26 maja 2015 r.

  Jednocześnie Zarząd APLISENS S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_Aplisens_SA_26_maja_2015_r.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ APLISENS SA w dniu 26.05.2015r.
  Regulamin_Progr._Motywac._APLISENS_S.A._uchwalony_26_maja_2015_r..pdf Regulamin Programu Motywacyjnego z dnia 26.05.2015

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-05-26 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 26 maja 2015 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2015-05-26
  Rok biezacy 2015
  Numer 25
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2015 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.