Władze - Zarząd

Adam Żurawski, Prezes Zarządu Aplisens S.A.

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem mechanikiem. W latach 1986-92 Adam Żurawski pracował w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów "PIAP". W Oddziale Badań i Rozwoju Aparatury Pomiarowej w Warszawie pełnił funkcje: referenta ds. technicznych, konstruktora, konstruktora- asystenta, następnie specjalisty konstruktora, a na koniec został kierownikiem pracowni. Od 1992 roku związany z Aplisensem. Od 1997 r. roku pełni funkcję prezesa Zarządu Aplisens S.A. Adam Żurawski jest również akcjonariuszem Spółki. W latach 2005-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej INVACINTERVAC S.A. W okresie 2004-2009 był Prezesem Zarządu spółki OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o., w której Aplisens posiadał 100% udziałów. W 2009 roku OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. została przejęta przez Emitenta. W latach 2008 – 2012 był przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Controlmatica, która w 2013 została przejęta prze Aplisens.