Władze - Schemat podziału odpowiedzialności

Zarząd w Spółce działa w składzie jednoosobowym. Do obszarów kompetencyjnych i zadań Prezesa Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki.