Separator sygnałów prądowych

Separator sygnałów prądowych bez energii pomocniczej SP-02


Wersja jedno lub dwutorowa
Pełne oddzielenie galwaniczne obwodów (WE-WY)
Obudowa do montażu na typowej listwie (TS35, TS32)

Wyroby dostępne od ręki
KUP ONLINE

Karta katalogowa


Karta katalogowa

Dokumentacja techniczna


Instrukcja Obsługi

Deklaracje zgodności UE


Deklaracja zgodności
<- Cofnij Wyroby dostępne od ręki ->