Konwerter sygnałowy typu KS-01


Konwersja standardu USB na RS-485 (lub RS-232LV) , zasilanie z portu USB, prędkość do 115200bps
Separacja galwaniczna, możliwość zasilania sondy poziomu paliwa lub zabezpieczenia wlewu paliwa napięciem 12VDC (lub 3,3VDC).
Diody LED sygnalizujące stan pracy i transmisji danych
Łatwa instalacja na komputerze PC

<- Cofnij Wyroby dostępne od ręki ->