Przetwornik ciśnienia AS


Zakresy pomiarowe 0...100; 0...250 kPa; 0...0,6; 0...1; 0...1,6; 0...2,5;
Sygnał wyjściowy 4÷20 mA lub 0÷10V.
Błąd podstawowy 0,4%.

Wyroby dostępne od ręki
KUP ONLINE

Karta katalogowa


Karta katalogowa

Deklaracje zgodności UE


Deklaracja zgodności
<- Cofnij Wyroby dostępne od ręki ->