Wyniki finansowe

Struktura akcjonariatu Aplisens S.A. (na dzień 16.05.2018) przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Liczba posiadanych akcji / głosów
Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach
Adam Żurawski * – Prezes Zarządu
2 642 269
20,12%
Mirosław Dawidonis
1 480 000
11,27%
Janusz Szewczyk
1 640 000
12,49%
Dorota Zubkow *
1 100 000
8,38%
Andrzej Kobiałka * - Członek RN
1 090 139
8,30%
Mirosław Karczmarczyk
1 138 257
8,67%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"
671 621
5,12%
Akcje Własne
537 170
4,09%
Pozostali akcjonariusze
2 830 414
21,56%
Razem
13 129 870
100,00%

* Liczba akcji i głosów wraz z osobami, z którymi - zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej - akcjonariusza łączy domniemane porozumienie

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 129 870 akcji, w tym:
- 9.436.472 Akcji serii A,
- 2.500.000 Akcji serii B,
- 207.595 Akcji serii C
- 98.188 Akcji serii D
- 210.232 Akcji serii E
- 220 714 Akcji serii F
- 232 795 Akcji serii G
- 223 874 Akcji serii H

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł.