oRB-W: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 11 czerwca 2024 r.

PAP
Data: 2024-06-11

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • Uchwaly_ZWZ_APLISENS_SA_11_06_2024.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_SA_za_rok_2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_Zarzadu_art_ 363_KSH_na_ZWZ_APLISENS 11_06_2024 przyjęta.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Programu_Motywacyjnego_APLISENS_2023-2025 11_06_2024.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Polityka_Wynagrodzen_RN_i_Zarzadu_APLISENS 11_06_2024.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 23 / 2024
  Data sporządzenia: 2024-06-11
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 11 czerwca 2024 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 r. _"ZWZ"_ wraz ze:
  - Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2023, którego dotyczyła uchwała numer 7,
  - informacją Zarządu w sprawie nabycia akcji własnych, której dotyczyła uchwała numer 15,
  - Regulaminem Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla pracowników i członków zarządu APLISENS S.A., którego dotyczyła uchwała numer 16a,
  - Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A., której dotyczyła uchwała numer 20.

  Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_ZWZ_APLISENS_SA_11_06_2024.pdf Uchwały ZWZ APLISENS 11 czerwca 2024
  Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_SA_za_rok_2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2023
  Informacja_Zarzadu_art_ 363_KSH_na_ZWZ_APLISENS 11_06_2024 przyjęta.pdf Informacja Zarządu w sprawie nabycia akcji własnych
  Regulamin_Programu_Motywacyjnego_APLISENS_2023-2025 11_06_2024.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla pracowników i członków zarządu APLISENS S.A.
  Polityka_Wynagrodzen_RN_i_Zarzadu_APLISENS 11_06_2024.pdf Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2024-06-11 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 11 czerwca 2024 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2024-06-11
  Rok biezacy 2024
  Numer 23
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.