oRB-W: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

PAP
Data: 2024-04-11

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_art_69_uoofercie_Adam_Zurawski_20240409.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 15 / 2024
  Data sporządzenia: 2024-04-11
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje o otrzymaniu w dniu 11 kwietnia 2024 r. zawiadomienia od Pana Adama Żurawskiego - Prezesa Zarządu Spółki dotyczącego zwiększenia jego stanu posiadania akcji Aplisens S.A. o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce i przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce, przekazanego na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

  Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_art_69_uoofercie_Adam_Zurawski_20240409.pdf Zawiadomienie_art_69_uoofercie_Adam_Zurawski_20240409

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2024-04-11 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2024-04-11
  Rok biezacy 2024
  Numer 15
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.