oRB: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I

PAP
Data: 2024-04-08

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-08
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 w sprawie warunkowej rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ 186.576 akcji serii I APLISENS S.A. _"Spółka"_, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego KDPW z dnia 8 kwietnia 2024 r., w którym poinformowano, że w dniu 10 kwietnia 2024 r. w KDPW nastąpi rejestracja 186.576 akcji Spółki.
Akcje, o których mowa powyżej, zostaną oznaczone kodem ISIN: PLAPLS000016.

Rejestracja wymienionych akcji przez KDPW stanowi spełnienie warunku wprowadzenia tych akcji z dniem 10 kwietnia 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, o którym mowa w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wskazanej w raporcie bieżącym nr 12/2024.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-08 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2024-04-08
Rok biezacy 2024
Numer 13
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.