oRB-W: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 31 stycznia 2023 r.

PAP
Data: 2023-01-31

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • Uchwaly_NWZ_APLISENS_SA_31_stycznia_2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Statut_APLISENS_S.A._-_zal._do_uchwaly_nr_8_NWZ_APLISENS_31.01.2023.docx.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_-_zal._do_uchwaly_nr_9_NWZ_APLISENS_31.01.2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Rady_Nadzorczej_-_zal._do_uchwaly_nr_10_NWZ_APLISENS_31.01.2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Programu_Motywacyjnego_na_lata_2023-2025_-_zal._do_uchwaly_nr_4_NWZ_APLISENS_31.01.2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2023
  Data sporządzenia: 2023-01-31
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 31 stycznia 2023 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2023 r. _"NWZ_ wraz załącznikami.

  Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_NWZ_APLISENS_SA_31_stycznia_2023.pdf Uchwały NWZ APLISENS SA 31 stycznia 2023
  Statut_APLISENS_S.A._-_zal._do_uchwaly_nr_8_NWZ_APLISENS_31.01.2023.docx.pdf Statut APLISENS S.A.
  Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_-_zal._do_uchwaly_nr_9_NWZ_APLISENS_31.01.2023.pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  Regulamin_Rady_Nadzorczej_-_zal._do_uchwaly_nr_10_NWZ_APLISENS_31.01.2023.pdf Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
  Regulamin_Programu_Motywacyjnego_na_lata_2023-2025_-_zal._do_uchwaly_nr_4_NWZ_APLISENS_31.01.2023.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2023-01-31 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 31 stycznia 2023 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2023-01-31
  Rok biezacy 2023
  Numer 7
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.