oRB: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

PAP
Data: 2023-01-11

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-11
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] _"Rozporządzenie"_, Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

- jednostkowy raport roczny za 2022 rok oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok opublikowane zostaną w dniu 16 marca 2023 r.,
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023 r. opublikowany zostanie w dniu 16 maja 2023 r.,
- rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. opublikowany zostanie w dniu 17 sierpnia 2023 r.,
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023 r. opublikowany zostanie w dniu 16 listopada 2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych Spółka zamieści jednostkową kwartalną informację finansową, a w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym - jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej i skróconą informacją dodatkową, w związku z czym Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego w formie odrębnych raportów jednostkowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-11 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-01-11
Rok biezacy 2023
Numer 3
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.