oRB: Oświadczenie KDPW w sprawie wycofania z depozytu 551.002 akcji APLISENS S.A. w związku z ich umorzeniem

PAP
Data: 2023-06-28

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-28
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Oświadczenie KDPW w sprawie wycofania z depozytu 551.002 akcji APLISENS S.A. w związku z ich umorzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie rejestracji zmiany Statutu APLISENS S.A. _"Spółka"_ związanej z obniżeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 28 czerwca 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podjął decyzję o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2023 r. operacji wycofania z depozytu 551.002 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki APLISENS S.A. oznaczonych kodem PLAPLS000016 w związku z ich umorzeniem.

Zarząd Spółki informuje, iż po realizacji wymienionej operacji liczba papierów wartościowych oznaczonych kodem PLAPLS000016 będzie wynosiła 10.948.537.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-28 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Oświadczenie KDPW w sprawie wycofania z depozytu 551.002 akcji APLISENS S.A. w związku z ich umorzeniem
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-06-28
Rok biezacy 2023
Numer 27
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.