oRB-W: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 20 czerwca

PAP
Data: 2023-06-20

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Uchwaly_ZWZ_APLISENS_SA_20_czerwca_2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_SA_za_rok_2022.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_20_06_2023-przyjeta.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2023
  Data sporządzenia: 2023-06-20
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 20 czerwca
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 r. _"ZWZ"_ wraz ze "Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2022", którego dotyczyła uchwała numer 7 oraz z informacją Zarządu w sprawie nabycia akcji własnych, której dotyczyła uchwała numer 16.

  Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_ZWZ_APLISENS_SA_20_czerwca_2023.pdf Uchwały ZWZ APLISENS SA 20 czerwca 2023
  Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_SA_za_rok_2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzoczej o wynagrodzeniach za rok 2022
  Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_20_06_2023-przyjeta.pdf Informacja Zarządu art 363 KSH na ZWZ 20 06 2023

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2023-06-20 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 20 czerwca
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2023-06-20
  Rok biezacy 2023
  Numer 25
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.