oRB-W: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

PAP
Data: 2023-06-12

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Zestawienie_zmian_Statutu_APLISENS_SA_zarejestrowanych_w_dn.7.06.2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Statut_APLISENS_SA_po_rejestracji_w_dn.7.06.2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2023
  Data sporządzenia: 2023-06-12
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje o powzięciu w dniu 12 czerwca 2023 r. informacji, iż w dniu 7 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r., w tym w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego.

  Zmiana Statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego nastąpiła w związku z umorzeniem 551 002 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, z których przysługiwało 551 002 głosów, na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

  Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 189 707,40 zł i dzieli się na 10 948 537 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, z których przysługuje prawo do 10 948 537 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  7 255 139 akcji zwykłych serii A,
  2 500 000 akcji zwykłych serii B,
  207 595 akcji zwykłych serii C,
  98 188 akcji zwykłych serii D,
  210 232 akcji zwykłych serii E,
  220 714 akcji zwykłych serii F,
  232 795 akcji zwykłych serii G,
  223 874 akcji zwykłych serii H.

  W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje zestawienie zarejestrowanych zmian Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r., uwzględniający te zmiany.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zestawienie_zmian_Statutu_APLISENS_SA_zarejestrowanych_w_dn.7.06.2023.pdf Zestawienie zarejestrowanych zmian Statutu APLISENS
  Statut_APLISENS_SA_po_rejestracji_w_dn.7.06.2023.pdf Statut Załącznik do Uchwały nr 8 NWZ APLISENS 31.01.2023

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2023-06-12 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2023-06-12
  Rok biezacy 2023
  Numer 20
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.