oRB: Nabycie 100% udziałów w spółce APAR CONTROL Sp. z o.o.

PAP
Data: 2023-05-22

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-22
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Nabycie 100% udziałów w spółce APAR CONTROL Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zawarcia umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej, Zarząd APLISENS S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 22 maja 2023 r. Emitent zawarł umowę, na podstawie której nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki APAR CONTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie _"APAR"_ od osoby fizycznej - jedynego dotychczasowego wspólnika tej spółki, za cenę 11,5 mln zł.

APAR to firma o charakterze produkcyjno-handlowym, specjalizująca się w produkcji przetworników, mierników, regulatorów i rejestratorów oraz będąca dystrybutorem innych firm, w szczególności w zakresie obudów i złącz. Firma prowadzi działalność od 1988 roku _do października 2022 roku w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, przekształconej następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością_. W ostatnich trzech latach średnioroczne obroty firmy były na poziomie ok. 11,6 mln zł, przy czym sprzedaż wyrobów własnych generowała ponad połowę przychodów ogółem. Sprzedaż prowadzona jest głównie na rynek krajowy. Średnioroczny zysk netto w tym okresie wyniósł ok. 2,2 mln zł. Zatrudnienie kształtowało się w granicach 15-20 osób.

Przejęcie APAR stanowi element realizacji strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2023 - 2025 w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz zwiększenia udziału rynkowego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Nabycie 100% udziałów w spółce APAR CONTROL Sp. z o.o.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-05-22
Rok biezacy 2023
Numer 17
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.