oRB: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022 oraz w sprawie terminów dywidendy

PAP
Data: 2023-05-17

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-17
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022 oraz w sprawie terminów dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której przychyliła się do rekomendacji Zarządu opublikowanej raportem bieżącym nr 13/2023 z dnia 10 maja 2023 r. i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie wypracowanego zysku netto za 2022 rok w kwocie 19.628.805,65 zł zgodnie z następującym podziałem:
a_ w kwocie 10.869.976,05 zł _55.38% zysku netto za rok 2022_ na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b_ w kwocie 8.758.829,60 zł _44,62% zysku netto za rok 2022_ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
Dodatkowo jako dzień dywidendy Rada Nadzorcza zarekomendowała 7 lipca 2023 r. a jako termin wypłaty dywidendy 27 lipca 2023 r.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz terminów dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-17 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022 oraz w sprawie terminów dywidendy
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-05-17
Rok biezacy 2023
Numer 16
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.