oRB: Szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej APLISENS za I kwartał 2023 r.

PAP
Data: 2023-05-11

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-11
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej APLISENS za I kwartał 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A., w związku z zakończeniem wstępnego podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r., przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej APLISENS wraz ze wskazaniem zmian w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku:

1. Wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS za I kwartał 2023 r.:

- przychody netto ze sprzedaży: 40,7 mln _wzrost o 35,7%_
- zysk brutto ze sprzedaży: 17,4 mln zł _wzrost o 46,2%_
- zysk z działalności operacyjnej: 9,5 mln zł _wzrost o 57,7% _
- EBITDA: 11,3 mln zł _wzrost o 44,4%_
- zysk netto: 8,0 mln zł _wzrost o 66,3%_

2. Wybrane szacunkowe jednostkowe dane finansowe APLISENS S.A. za I kwartał 2023 r.:
- przychody netto ze sprzedaży: 32,4 mln zł _wzrost o 43,9%_
- zysk brutto ze sprzedaży: 14,9 mln zł _wzrost o 48,7%_
- zysk z działalności operacyjnej: 10,4 mln zł _wzrost o 78,8%_
- EBITDA: 11,9 mln zł _wzrost o 62,2%_
- zysk netto: 9,0 mln zł _wzrost o 98,6%_

Wzrosty jednostkowych i skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży r/r, na poziomach nienotowanych dotychczas w pierwszych kwartałach roku obrotowego, dotyczyły wszystkich rynków operacyjnych Grupy Kapitałowej APLISENS, co bezpośrednio wpłynęło na wzrosty pozostałych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy - ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie APLISENS S.A. za I kwartał 2023 r., którego publikacja planowana jest na dzień 23 maja 2023 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-11 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej APLISENS za I kwartał 2023 r.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-05-11
Rok biezacy 2023
Numer 15
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.