oRB-W: Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

PAP
Data: 2022-04-25

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Oswiadczenie_kandydatki_na_czlonka_RN_APLISENS_SA_zal.do_RB_7_2022.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacje_dotyczace_kandydatki_na_czlonka_RN_APLISENS_SA_-_zal._do_RB_7....pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2022
  Data sporządzenia: 2022-04-25
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportu bieżącego APLISENS S.A. _"Spółka"_ nr 4/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. dotyczącego rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki z ubiegania się o wybór w następnej kadencji, w którym Spółka poinformowała, iż w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej obecnej piątej kadencji, w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego jej sprawozdanie finansowe za rok 2021, znajdzie się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję, Zarząd APLISENS S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2022 r. otrzymał od Pani Doroty Zubkow - akcjonariuszki uprawnionej do wykonywania 6,95% ogólnej liczby głosów w Spółce, zgłoszenie kandydatury Pani Joanny Zubkow na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

  Wraz ze zgłoszeniem kandydatury Spółka otrzymała oświadczenie Pani Joanny Zubkow o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Wymienione oświadczenie, wraz z informacją o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej kandydatki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
  Załączniki
  Plik Opis
  Oswiadczenie_kandydatki_na_czlonka_RN_APLISENS_SA_zal.do_RB_7_2022.pdf Oświadczenie kandydatki na członka Rady Nadzorczej APLISENS
  Informacje_dotyczace_kandydatki_na_czlonka_RN_APLISENS_SA_-_zal._do_RB_7....pdf Informacje dotyczące kandydatki na członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2022-04-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2022-04-25
  Rok biezacy 2022
  Numer 7
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.