oRB: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

PAP
Data: 2022-02-17

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-17
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 17 lutego 2022 r. powziął informację o rezygnacji przez Pana Andrzeja Kobiałkę, Członka Rady Nadzorczej Spółki, z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. Zarząd Spółki przypomina, iż w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej obecnej piątej kadencji, w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego jej sprawozdanie finansowe za rok 2021, znajdzie się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.

Pan Andrzej Kobiałka oświadczył, iż zamierza wspierać Radę Nadzorczą w jej działaniach, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem, pozostając nadal pracownikiem i akcjonariuszem Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-17 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2022-02-17
Rok biezacy 2022
Numer 4
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.