oRB-W: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 21 czerwca 2022 r.

PAP
Data: 2022-06-21

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Uchwaly_ZWZ_APLISENS_SA_21_czerwca_2022.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_S.A._za_rok_2021.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • APLISENS_Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_21.06.2022_przyjeta.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • APLISENS_Zalacznik_do_uchwaly_nr_29_ZWZ_21.06.2022-Statut.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2022
  Data sporządzenia: 2022-06-21
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 21 czerwca 2022 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. _"ZWZ"_ wraz ze "Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2021", którego dotyczyła uchwała numer 7, informacją Zarządu w sprawie nabycia akcji własnych, której dotyczyła uchwała numer 22 oraz tekstem jednolitym Statutu APLISENS S.A., stanowiącym załącznik do uchwały nr 29.

  Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_ZWZ_APLISENS_SA_21_czerwca_2022.pdf Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS z 21 czerwca 2022 roku
  Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_S.A._za_rok_2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2021
  APLISENS_Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_21.06.2022_przyjeta.pdf Informacją Zarządu w sprawie nabycia akcji własnych
  APLISENS_Zalacznik_do_uchwaly_nr_29_ZWZ_21.06.2022-Statut.pdf Jednolity tekst Statutu APLISENS S.A., stanowiący załącznik do uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS z 211 czerwca 2022 roku

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2022-06-21 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 21 czerwca 2022 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2022-06-21
  Rok biezacy 2022
  Numer 14
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.