oRB-W: Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

PAP
Data: 2022-06-17

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_S.A._w_2021_roku.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_RN_APLISENS_S.A._z_oceny_sytuacji_Spolki_w_2021_roku.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2022
  Data sporządzenia: 2022-06-17
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ w załączeniu przekazuje sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień a dzień 21 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki _raport bieżący nr 10/2022_:

  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z działalności w 2021 roku obejmujące informacje o działalności Komitetu Audytu,

  - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z oceny sytuacji Spółki w 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym.
  Załączniki
  Plik Opis
  Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_S.A._w_2021_roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z działalności w 2021 roku obejmujące informacje o działalności Komitetu Audytu
  Sprawozdanie_RN_APLISENS_S.A._z_oceny_sytuacji_Spolki_w_2021_roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z oceny sytuacji Spółki w 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2022-06-17 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2022-06-17
  Rok biezacy 2022
  Numer 11
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.