oRB: Rejestracja spółki zależnej APLISENS EURASIA ELEKTRIK ELEKTRONİK OTOMASYON SANAYİ ve TİCARET LİMİTED Sirketi w Turcji

PAP
Data: 2018-09-21

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-21
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Rejestracja spółki zależnej APLISENS EURASIA ELEKTRIK ELEKTRONİK OTOMASYON SANAYİ ve TİCARET LİMİTED Sirketi w Turcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 w sprawie przyjęcia strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2017-2019, w którym wskazano, iż w celu wzrostu skali prowadzonej działalności planowane jest utworzenie na terenie kraju spoza Europy spółki zależnej _"Spółka"_, Zarząd APLISENS S.A. _"APLISENS"_ informuje, iż w dniu 21 września 2018 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 19 września 2018 r. spółki APLISENS Eurasia Elektrik Elektronik Limited Sirketi w Turcji _Bursa_.
Kapitał zakładowy APLISENS Eurasia Elektrik Elektronik Limited Sirketi wynosi 440.000 TRY, co odpowiada kwocie 256,1 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego raportu. W nowopowołanej spółce APLISENS objął 51% udziałów, pozostałe 49% udziałów objęte zostało przez osobę fizyczną – obywatela Turcji, który będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Spółki.
Celem utworzenia spółki APLISENS Eurasia Elektrik Elektronik Limited Sirketi w Turcji jest zwiększenie sprzedaży produktów marki APLISENS na rynku tureckim i w krajach ościennych. Spółka będzie zajmowała się dystrybucją produktów Grupy APLISENS.

Sprzedaż Grupy Kapitałowej APLISENS na rynkach zagranicznych w I półroczu 2018 roku stanowiła 70% sprzedaży Grupy, a udział rynków pozostałych wynosił 5,5 % sprzedaży ogółem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-21 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Rejestracja spółki zależnej APLISENS EURASIA ELEKTRIK ELEKTRONİK OTOMASYON SANAYİ ve TİCARET LİMİTED Sirketi w Turcji
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-09-21
Rok biezacy 2018
Numer 30
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.