oRB: Nabycie 100% udziałów w spółce CZAH-POMIAR Sp. z o. o.

PAP
Data: 2018-09-06

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-06
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Nabycie 100% udziałów w spółce CZAH-POMIAR Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., w sprawie zawarcia umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej Zarząd APLISENS S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 6 września 2018 r. Emitent zawarł umowę, na podstawie której nabywa 100% udziałów _"Udziały"_ w kapitale zakładowym spółki CZAH-POMIAR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _"CZAH-POMIAR"_, od osoby fizycznej - jedynego dotychczasowego wspólnika tej spółki _"Wspólnik"_.

Na cenę za Udziały składa się kwota pierwszej raty w wysokości 7,7 mln zł oraz kwota drugiej raty, której wysokość uzależniona będzie od sprzedaży zrealizowanej przez CZAH-POMIAR w 2018 roku do jednego z głównych jej odbiorców i wyniesie od 0 zł do 1,5 mln zł.
Od dnia podpisania przedmiotowej umowy Wspólnik oraz były Prezes CZAH-POMIAR zobowiązali się ani osobiście ani za pośrednictwem osób trzecich nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz CZAH-POMIAR.

CZAH-POMIAR jest producentem czujników do pomiaru temperatury. Średnioroczne przychody ze sprzedaży CZAH-POMIAR za lata 2015-2017 wyniosły 8 mln zł, a średnioroczny zysk netto w tym okresie wyniósł 0,8 mln zł. W pierwszym półroczu 2018 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,8 mln zł, a rentowność zysku netto wyniosła 10%. Sprzedaż CZAH-POMIAR adresowana jest w zdecydowanej większości do segmentu rynku nie obsługiwanego dotychczas przez Grupę APLISENS.

Przejęcie CZAH-POMIAR stanowi element realizacji strategii Grupy Kapitałowej APLISENS w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz zwiększenia udziału rynkowego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-06 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Nabycie 100% udziałów w spółce CZAH-POMIAR Sp. z o. o.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-09-06
Rok biezacy 2018
Numer 28
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.