oRB-W: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 5 czerwca 2018 r.

PAP
Data: 2018-06-05

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Uchwaly_ZWZ_APLISENS_SA_5_czerwca_2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_5_06_2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Statut_Aplisens_ZWZ_05062018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-06-05
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 5 czerwca 2018 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. _"ZWZ"_ oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
  Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_ZWZ_APLISENS_SA_5_czerwca_2018.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ APLISENS S.A.w dniu 5.06.2018
  Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_5_06_2018.pdf Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych
  Statut_Aplisens_ZWZ_05062018.pdf Statut APLISENS S.A. z 05.06.2018

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-06-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 5 czerwca 2018 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2018-06-05
  Rok biezacy 2018
  Numer 18
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.