o RB: Zawarcie aneksu do umowy o pośrednictwo w eksporcie
 • Data: 2012-04-18

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2011
  Data sporządzenia: 2012-04-18
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zawarcie aneksu do umowy o pośrednictwo w eksporcie
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 8 września 2011 roku Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2012 roku podpisał aneks do Umowy o pośrednictwo w eksporcie zawartej w dniu 7 września 2011 r. pomiędzy Emitentem a M-System Sp. z o.o. (Pośrednik).

  Na mocy aneksu uległa zwiększeniu wartość kredytu kupieckiego przyznanego przez Emitenta Pośrednikowi - z kwoty 1,3 mln euro do kwoty 1,8 mln euro.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-18 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Zawarcie aneksu do umowy o pośrednictwo w eksporcie
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-04-18
  Rok bieżący 2011
  Numer 6
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.