o RB-W: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
 • Data: 2012-03-23

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Zalacznik_APLISENS_lista_raportow_biezacych_przekazanych_do_publicznej_wiadomosci_w_2011_roku.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-23
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
  Podstawa prawna
  Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
  Treść raportu:
  Na podstawie art. 65 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości wykaz informacji przekazanych przez Emitenta w 2011 roku.
  Raporty zawierające informacje o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.aplisens.pl oraz - do wglądu - w siedzibie APLISENS S.A.
  Jednocześnie Emitent informuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach mogą być nieaktualne.

  Lista raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w 2011 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Opublikowane raporty okresowe:

  1. Raport roczny jednostkowy za 2010 rok 14 marca 2011r.
  2. Raport roczny skonsolidowany za 2010 rok 14 marca 2011r.
  3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2011 roku 11 maja 2011r.
  4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2011 roku 23 sierpnia 2011r.
  5. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2011 roku 8 listopada 2011r.
  Załączniki
  Plik Opis

  Załącznik APLISENS lista raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.pdf Załącznik APLISENS lista raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.pdf
  Lista raportów bieżących APLISENS S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-23 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-03-23
  Rok bieżący 2012
  Numer 5
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.