o RB: Rejestracja połączenia APLISENS S.A. z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o.
 • Data: 2012-12-19

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 49 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-12-19
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rejestracja połączenia APLISENS S.A. z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd APLISENS S.A. (Emitent, Spółka Przejmująca) zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2012 r. Emitent otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 18 grudnia 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).

  Uchwała w sprawie połączenia spółek została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w 30 października 2012 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2012. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółka Przejmowana na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie odbyło się zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH Połączenie odbyło się w tzw. trybie uproszczonym.

  APLISENS S.A. jest liderem wśród krajowych dostawców rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Dodatkowo firma świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. CONTROLMATICA posiada w swojej ofercie szeroką gamę wyrobów dla automatyki mających zastosowanie m.in. w branżach: energetyka i ciepłownictwo, chemia i petrochemia, hutnictwo, przemysł stoczniowy, przemysł spożywczy, ochrona środowiska oraz innych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-12-19 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Rejestracja połączenia APLISENS S.A. z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-12-19
  Rok biezacy 2012
  Numer 49
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.