o RB: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E
 • Data: 2012-09-24

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 32 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-09-24
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały nr 683/12 w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E spółki APLISENS S.A. (Spółka), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 września 2012 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z ww. uchwałą w dniu 26 września 2012 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 166 666 akcji Spółki. Akcje, o których mowa powyżej zostaną oznaczone kodem ISIN: PLAPLS000016. W dniu rejestracji akcji wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. nastąpi zapisanie akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, a tym samym (zgodnie z art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych) - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 166 666 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 2 czerwca 2011 r. Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów kapitał zakładowy Emitenta będzie wynosił 2 603 203,00 zł i dzielił się na 13 016 015 akcji, z których przysługuje prawo do 13 016 015 głosów na walnym zgromadzeniu APLISENS S.A. Struktura kapitału zakładowego Emitenta będzie przedstawiała się następująco: - 10 000 000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 2 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 207 595 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 98 188 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 210 232 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-09-24 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-09-24
  Rok biezacy 2012
  Numer 32
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.