o RB: Uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki przetworników ciśnienia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Data: 2012-09-03

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 27 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-09-03
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki przetworników ciśnienia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2011, 19/2011, 21/2011, 24/2011 i 31/2011 dotyczących budowy zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom, Zarząd APLISENS S.A. informuje, że w dniu 3 września 2012 roku otrzymał decyzję Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 sierpnia 2012 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę fabryki przetworników ciśnienia APLISENS S.A. obejmującej budowę budynku produkcyjno-magazynowego, budynków biurowo-socjalnego i gospodarczego, parkingu z drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi oraz oświetlenia zewnętrznego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Hodowlanej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-09-03 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki przetworników ciśnienia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-09-03
  Rok biezacy 2012
  Numer 27
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.