o RB: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.
 • Data: 2012-07-26

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 21 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-07-26
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, iż działając na podstawie art. 69. ust. 1 pkt. 1 oraz art. 87 ust. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej […] Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (Towarzystwo) występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE, Fundusz "Złota Jesień") oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE) zawiadamia, że w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 lipca 2012 r., ilość akcji obecnie posiadana przez Fundusz "Złota Jesień" oraz ilość akcji kontrolowana przez Towarzystwo pozwalają na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Posiadane przez fundusze ilości akcji i głosów przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji oraz obecnie zaprezentowano poniżej: Fundusz OFE przed ogłoszeniem: Liczba posiadanych akcji: 638 493 Procentowy udział w kapitale: 4,97 Liczba posiadanych głosów: 638 493 Procentowy udział w liczbie głosów: 4,97 Fundusze OFE i DFE przed ogłoszeniem: Liczba posiadanych akcji: 640 230 Procentowy udział w kapitale: 4,98 Liczba posiadanych głosów: 640 230 Procentowy udział w liczbie głosów: 4,98 Fundusz OFE obecnie: Liczba posiadanych akcji: 649 270 Procentowy udział w kapitale: 5,05 Liczba posiadanych głosów: 649 270 Procentowy udział w liczbie głosów: 5,05 Fundusze OFE i DFE obecnie: Liczba posiadanych akcji: 651 007 Procentowy udział w kapitale: 5,07 Liczba posiadanych głosów: 651 007 Procentowy udział w liczbie głosów: 5,07

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-07-26 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-07-26
  Rok biezacy 2012
  Numer 21
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.