o RB: Informacja nt. wartości zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji umowy o pośrednictwo w eksporcie
 • Data: 2012-07-25

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-07-25
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Informacja nt. wartości zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji umowy o pośrednictwo w eksporcie
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 8 września 2011 roku w sprawie rozwiązania i zawarcia nowej umowy o pośrednictwo w eksporcie (Umowa o pośrednictwo) oraz raportu bieżącego w sprawie zawarcia aneksu do Umowy o pośrednictwo z dnia 18 kwietnia 2012 roku Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 roku powziął informację o osiągnięciu kwoty 9,67 mln zł przez łączną wartość zamówień zrealizowanych pomiędzy Emitentem a M-System Sp. z o.o. (M-System) w ramach realizacji Umowy o pośrednictwo. Zamówieniami o najwyższej wartości był pakiet czterech zamówień na dostawę przez Emitenta urządzeń marki APLISENS obejmujących inteligentne przetworniki ciśnienia, czujniki temperatury i sondy z dnia 7 lutego 2012 roku o łącznej wartości 0,46 mln zł. Szczegółowy opis warunków Umowy o pośrednictwo w eksporcie zawartej pomiędzy Emitentem a M-System został przedstawiony w przywołanych powyżej raportach bieżących. Jednocześnie Spółka informuje, iż wskazana powyżej łączna wartość dostaw zrealizowanych pomiędzy Emitentem a M-System przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-07-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Informacja nt. wartości zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji umowy o pośrednictwo w eksporcie
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-07-25
  Rok biezacy 2012
  Numer 20
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.